صفحه اصلي | بازیافت لاستیک | بازیافت کاغذ | بازیافت پت و پلاستیک | بازیافت قطعات الکترونیک | کمپوست و زباله های تر | فرهنگ بازیافت | خريد و فروش مواد بازيافتي | بازیافت فلزات | محصولات آموزشی بازیافت | بازيافت خودرو | اخبار بازیافت | محیط زیست | انرژی های نو | اخبار محیط زیست | طرح بازيافت
۸۷/۰۴/۱۰

بنابراين گزارش، دكتر سيدمحمد فاطمي عقدا، معاون وزير مسكن و رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، در گفت وگو با دنياي اقتصاد پيرامون لزوم تهيه اين طرح گفت: در تهران روزانه بيش از 40هزار تن آوار ساختماني در محل هاي دفن آوارها توليد مي شود كه نيازمند مديريت است.
وي گفت: اين آوارها ممكن است از تخريب جزيي يا كلي بنا و فعاليت هاي عمراني ديگر مانند كانال كشي، گودبرداري و... توليد شوند، اما آوارهاي فعاليت هاي عمراني هم داراي حجم بيشتري است و هم بازيافت آنها راحت تر است.
وي تصريح كرد: با توجه به ضرورت حفظ محيط زيست مي توان با فرآوري آوارهاي ساختماني و با رعايت معيارهاي فني مرتبط به عنوان سنگدانه يا جايگزين قسمتي از آن در ساخت بتن، فرآورده هاي بتني، بتن آسفالتي و عملياتي مانند تسطيح، محوطه سازي و... بهره برد.
وي يادآور شد: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با اجراي چندين پروژه تحقيقاتي در ساليان گذشته، طرح مديريت كاهش آوارهاي ساختماني را تهيه كرده است كه هم به مقوله ساخت و تخريب و هم بازيافت توجه كرده است.
دكتر حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه تعداد زيادي از ساختمان ها در شهر تهران در حال تخريب و نوسازي است، با تهيه و ابلاغ طرح جامع نخاله هاي ساختماني مي توان از اين مصالح بخشي را به طور مستقيم و بخشي را به صورت بازيافت شده، مورد استفاده قرار داد.
همچنين آن بخشي از آوارهاي ساختماني هم كه قابل استفاده نيست بايد در مناطقي دفن شود كه مشكلات زيست محيطي براي ساكنان آن مناطق نداشته باشد.
وي با اشاره به ارائه طرحي در اين رابطه از سوي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر گفت: اين طرح با همكاري كارشناسان مركز تحقيقات و اعضاي كميسيون عمران در حال بررسي است تا پس از تكميل و اتفاق نظر بر روي محورهاي آن اين طرح با قيد يك فوريت در صحن علني شورا مطرح شود.
وي با بيان اينكه تاكنون چنين طرحي در سطح كشور تهيه نشده، اظهار كرد: تهيه و اجراي اين طرح در شرايطي كه هم اكنون حدود 70 الي 80درصد نخاله هاي ساختماني قابل استفاده مجدد است، ضروري است.
وي ادامه داد: هم اكنون بخش اعظم آوارهاي ناشي از تخريب و نوسازي واحدهاي مسكوني موجود، مصالح بنايي است حتي نخاله هاي ناشي از تخريب ساختمان هاي بتني نيز قابل استفاده است؛ چرا كه قاعدتا از ميلگردها، شن و ماسه ها و... موجود در ستون ها و تيرهاي تخريب شده، مي توان استفاده كرد.
به اعتقاد وي، با اجراي اين طرح كمك قابل توجهي به اقتصاد ساخت و ساز كشور مي شود و مي تواند در راستاي كمك به محيط زيست موثر واقع شود.
به گزارش دنياي اقتصاد با توجه به حجم انبوه ساخت و سازها در كشور و در نتيجه حجم قابل توجه توليد نخاله هاي ساختماني به نظر مي رسد چنانچه پيشنهاد مركز تحقيقات ساختمان در شوراي شهر مورد تاييد قرار بگيرد،ظرفيت جديدي براي توليد مصالح ساختماني در كشور به وجود خواهد آمد.

منبع:دنیای اقتصاد

صفحه اصلي را ببينيدصفحه فروش CD را ببينيدطرح توجيهي بازيافت